Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

R405 - NOTIFICARE privind calitatea entităţii constitutive a grupului de intreprinderi multinaţionale, respectiv privind identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare a grupului de întreprinderi multinaţionale, conform prevederilor pct. 7 si 8 din Secţiunea a II-a, Anexa 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu OPANAF nr.3049/ 24.10.2017 şi OPANAF nr.2273 / 2019, începand cu anul 2017 - publicat în 11.12.2017

soft A
actualizat în data de 08.03.2021

soft J*
actualizat în data de 03.11.2020

Anexa validări
actualizat în data de 08.03.2021

Schema XSD
actualizat în data de 06.11.2019

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii