Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1006-S1007-S1008-S1009 Situatiile financiare anuale pentru entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitătii, prevăzute la art. 5 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice .

      Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.           
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea generat prin programele de asistentă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10 si cod 20 la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.   Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF impreuna cu fisierul zip atasat.    

soft_A

S1006-Soft J

S1007-Soft J

S1008-Soft J

S1009-Soft J

Prevederi legale de completare a situaţiilor financiare
Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD:S1006
Schema XSD:S1007
Schema XSD:S1008
Schema XSD:S1009
Structura S1006
Structura S1007
Structura S1008
Structura S1009