Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1010 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2011 de catre societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare conform OMFP nr.3/ 01.03.2012. Se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier cu extensia xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

soft_A

S1010-Soft J

Structura S1010
Schema XSD