Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1019 - Situaţii financiare anuale intocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de aprobare a INSTRUCŢIUNII Nr. 2 / 2012 de modificare a Instrucţiunii nr. 2/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64/26.01.2012. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 , generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip

Atentie: Pentru obtinerea fisirului PDF al situatiilor financiare care se depune, trebuie urmate doua etape:

  1. Se genereaza fisierul xml prin aplicatii informatice proprii sau prin utilizarea softului C.
  2. Se utilizeaza softul J pentru generarea fisierului PDF cu fisierul XML si fisierul ZIP atasate.

soft_C

S1019-Soft J

Structura S1019
Schema XSD
Prevederi legale