Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2012 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:
- entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din legea contabilităţii;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
- subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2012, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2012, generat prin programele de asistenţă, constǎ într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40).

soft_A

Soft J

Prevederi legale de completare a situatiilor financiare
Ghid de depunere a situatiilor financiare S1004.XSD
Structura S1004

S1004 - Raportări anuale la 31 decembrie 2011 întocmite de către entitătile prevăzute la art. 5 si art. 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv:
- entitătile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitătii;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
- subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European.

Entitătile depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2011, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică având atasată o semnătură electronică extinsă

Cerinţa privind raportarea contabilă anuală se referă la societăţile comerciale aflate în lichidare, fără a face o distincţie în funcţie de stadiul operaţiunilor. Formularele prevăzute de sistemul de raportare sunt completate cu informaţii disponibile, atât pentru perioada curentă cât şi pentru perioada precedentă. Pentru explicitarea informaţiilor cuprinse în raportare, persoanele responsabile cu întocmirea şi depunerea raportării pot depune, împreună cu raportarea contabilă şi o declaraţie (notă) în care să se precizeze informaţii suplimentare privind situaţia societăţii comerciale. Formatul electronic al raportărilor anuale, generat prin programul de asistenţă, poate fi însoţit de această declaraţie (notă) scanată alb-negru, lizibil şi salvată într-un fişierul cu extensia zip, după caz.

soft_A

Soft J

Prevederi legale de completare a situatiilor financiare
Ghid de depunere a situatiilor financiare S1004.XSD
Structura S1004