Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1020-S1021-S1022-S1023-S1026 Situaţii financiare anuale întocmite de către instituţiile de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 , generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având ataşat un fisier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie atasat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF împreună cu fişierul zip ataşat.
Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depun, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate..

1020 soft_C

1021 soft_C

1022 soft_C

1023 soft_C

1026 soft_C

S1020 Soft J

S1021 Soft J

S1022 Soft J

S1023 Soft J

S1026 Soft J


Schema XSD:S1020
Schema XSD:S1021
Schema XSD:S1022
Schema XSD:S1023
Schema XSD:S1026
StructuraS1020
StructuraS1021
StructuraS1022
Structura S1023
Structura S1026