Ascultă

În atenţia contribuabililor!

 NOU !      Anunţuri referitoare la Declaraţia Unică şi O.U.G. nr.99/2020.

      Anunţ referitor la prevederile O.P.A.N.A.F. nr.1613/2018 privind obligaţiile fiscale datorate de contribuabili care se plătesc în contul unic 55.03 "sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire".

       Anunţ referitor la prevederile O.G. nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA.

         Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii aduce la cunoştinţa contribuabililor că, în cazul neachitării obligaţiilor fiscale, până la termenul de plată al acestora, respectiv data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală, se vor aplica toate măsurile de executare silită, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

          Vă informăm ca actele normative referitoare la plata defalcată a TVA aprobate la nivelul MFP până la data de 27 decembrie 2017 au fost publicate pe portalul "Sistemul Naţional de Raportare Forexebug", secţiunea "Informaţii Publice" - "Acte normative - plata defalcată a TVA", urmând ca această secţiune să fie actualizată pe măsură ce se aprobă alte acte normative cu această temă.

         Lista cu datele de contact din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti la care vor putea fi depuse, în scris sau telefonic, solicitările contribuabililor, persoane fizice, care utilizează serviciul “Spaţiul privat virtual”.

         Precizări referitoare la "Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale", aprobată prin Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice şi viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1714/3246/2013.

  2020
  - Normele de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit corespunzătoare închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2019
  - Normele de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit corespunzătoare închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2018
  - Normele de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit corespunzătoare închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2017
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit corespunzătoare închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2016
  - Normele anuale de venit agricol pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2015
  - Normele anuale de venit agricol pentru judeţul Ilfov.
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
   
  2014
  - Preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.
  - Normele anuale de venit agricol şi diminuarea Normei pentru exploatarea familiilor de albine (peste 75 de familii).
  - Normele anuale de venit pentru închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală.
  - Normele anuale de venit pentru municipiul Bucureşti şi pentru judeţul Ilfov.