Ascultă
 • Ordinul nr. 3103/20.11.2019 al președintelui ANAF, privind modificarea structurii organizatorice a birourilor vamale de frontieră grad II, respectiv Anexele nr. 1.11 și 2 ale Ordinului nr. 3127/2018 al președintelui ANAF privind structura organizatorică a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, Galați, Ploiești,Craiova,Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov. - publicat în data de 21.11.2019
 • Ordinul nr. 2831/18.10.2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind modificarea structurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București ( aprobată prin Ordinul nr. 3128/2018 al președintelui ANAF). - publicat în data de 31.10.2019
 • Ordinul nr. 3127/13.12.2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea structurii organizatorice a Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj -Napoca și Brașov. - publicat în data de 22.04.2019
 • Ordinul nr.125/23.01.2019 al președintelui ANAF referitor la modificarea srtucturii organizatorice a administrațiilor județene ale finanțelor publice - categoria B din cadrul Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov - publicat în data de 01.02.2019
 • Ordinul nr.3128/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind structura organizatorică a Direcției Generale Regionale ale Finanțelor Publice București - publicat în data de 18.12.2018
 • Ordinul nr.3127/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind structura organizatorică a Direcțiilor regionale ale finanțelor publice - publicat în data de 18.12.2018
 • Ordinul nr. 628/09.03.2018 al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca, Brașov și București, aprobate prin Ordinele presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2294/2017, respectiv nr. 1878/2017 - publicat în data de 16.03.2018
 • Ordinul nr. 3287/15.11.2017 al președintelui ANAF cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale ANAF pentru aparatul propriu al Agenției, direcțiile generale regionale ale finațtelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca,și Brașov, Direcția Generală Regională ale Finanțelor Publice București și DGAMC, aprobate prin Ordinele președintelui ANAF nr. 1566/2017, nr. 2294/2017,respectiv nr. 2281/2017 - publicat în data de 22.11.2017
 • Ordinul 2538/21.08.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2752/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov - publicat în data de 23.08.2017
 • Ordinul nr. 2003/30.06.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2753/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. - publicat în data de 20.07.2017
 • Ordinul nr. 2043/04.07.2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului nr. 2752/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală , cu modificările și completările ulterioare, referitor la aprobarea strucurii organizatorice a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj - Napoca și Brașov - publicat în data de 07.07.2017
 • Ordinul 2030/30.06.2017 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 2754/2015 al preşedintelui ANAF cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea structurii DGAMC- publicat în data de 06.07.2017
 • Ordinul 2002/30.06.2017 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 2752/2015 al preşedintelui ANAF cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- Napoca, Brașov și București. - publicat în data de 04.07.2017
 • Ordinul 3612/2016 al preşedintelui ANAF privind modificarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj- Napoca, Brașov și București. - publicat în data de 19.12.2016
 • Ordinul nr.2312 al preşedintelui ANAF privind desfiinţarea serviciilor (birourilor) de executare silită cazuri speciale din cadrul a Direcţiilor Generale Regionale a Finanţelor Publice - publicat în data de 17.08.2016
 • Ordinul nr.2652 al preşedintelui ANAF privind structura organizatorica a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, si structurile din cadrul acestuia - publicat în data de 23.10.2015
 • Ordinul nr. 2314/07.09.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3619/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 15.09.2015
 • Ordinul nr. 2339/10.09.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3619/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 15.09.2015
 • Ordinul nr. 2338/10.09.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 15.09.2015
 • Ordinul nr. 337/03.02.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 1104/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice - publicat în data de 05.02.2015
 • Ordinul nr.345/03.02.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 3619/2013 pentru aprobarea statului de funcţii şi a structurii organizatorice a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - publicat în data de 05.02.2015
 • Ordinul nr.49/13.01.2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 3619/2013 pentru aprobarea statului de funcţii şi a structurii organizatorice a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - publicat în data de 20.01.2015
 • Ordinul nr.40/2015 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 1104/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice cu modificările ulterioare - publicat în data de 14.01.2015
 • Ordinul nr. 3729/2014 al preşedintelui ANAF privind modificarea Ordinului nr. 1104/2013 privind aprobarea structurii organizatorice al structurii organizatorice regionale. - publicat în data de 11.12.2014
 • Ordinul nr. 546/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexelor prevăzute la art 1.11, 1.13 şi art. 1.14 din Ordinul nr. 1104/2013 privind aprobarea structurii organizatorice al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare - publicat în data de 24.04.2014
 • Ordinul nr. 775/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind prorogarea unor termene prevăzute la art 1. şi art. 3 din Ordinul nr. 27 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare - publicat în data de 17.04.2014
 • Ordinul nr. 754/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind infiinţarea Serviciului Fiscal orăşenesc Mioveni
 • Ordinul nr.555 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 1 şi art 3 din Ordinul nr. 27/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  - publicat în data de 04.04.2014
 • Ordinul nr.334 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 1 şi l art. 3 din Ordinul nr. 27/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 11.03.2014
 • Ordinul nr. 326/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Anexei 2 la Ordinul nr. 27/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.- publicat în data de 03.03.2014
 • Ordinul  nr. 98 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 1 şi 3 din Ordinul nr. 27/2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 27/14 ianuarie 2014 privind modificarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a structurilor din cadrul acestora.
 • Organigrama direcţii regionale
 • Organigrama administraţii judeţene regionale
 • Organigrama administraţii judeţene
 • Organigrama servicii fiscale oraşenesti
 • Organigrama birouri fiscale comunale
 • Organigrama birouri vamale interior
 • Organigrama birouri_vamale_frontiera
 • Organigrama birouri_vamale_frontiera_grII
 • Anexa 2
 • Ordin 3619
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale
 • Anexa 1.1 structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov.
 • Anexa 1.2 structura organizatorică a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti
 • Anexa 1.3 structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în aceleaşi localităţi ca şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
 • Anexa 1.4 structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în alte localităţi decât cele în care sunt stabilite direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
 • Anexa 1.5 structura organizatorică a administraţiilor sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor publice
 • Anexa 1.6 structura organizatorică a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Ilfov
 • Anexa 1.7 structura organizatorică a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii
 • Anexa 1.8 structura organizatorică a serviciilor fiscale municipale
 • Anexa 1.9 structura organizatorică a serviciilor fiscale orăşeneşti
 • Anexa 1.10 structura organizatorică a birourilor fiscale comunale
 • Anexa 1.11 structura organizatorică a birourilor vamale de interior de grad I
 • Anexa 1.12 structura organizatorică a birourilor vamale de interior de grad II
 • Anexa 1.13 structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de grad I
 • Anexa 1.14 structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de grad II
 • Anexa 2 structura organizatorică direcţiile regionale ale finanţelor publice şi teritoriale
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1940/2013
 • Anexa la OPANAF 1940/2013