Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1045 - Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 936/16.07.2014, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 540/21.07.2014, se aplica societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Data actualizarii : 22.07.2014

-  publicat in data de 22.07.2014

 1045-soft_A

S1045-Soft J

Structura S1045
Schema XSD S1045