Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1034 - Raportări contabile semestriale la 30 iunie 2014 întocmite de către instituţiile financiare nebancare (I.F.N.-uri) autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fisier XML, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.
Atenţie! Pentru obţinerea fişierului PDF al raportărilor contabile semestriale care se depun trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.

 1034-soft_C

S1034-Soft J

Structura S1034
Schema XSD S1034