Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1036 - Raportări contabile semestriale la 30.06.2014 întocmite de către entităţile din domeniul pensii private autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Normei Nr. 4/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 08.08.2013. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2014, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier XML, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.
Atenţie! Pentru obţinerea fişierului PDF al raportărilor contabile semestriale care se depun trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul XML prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.

 1036-soft_C

S1036-Soft J

Structura S1036
Schema XSD S1036