Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1028-S1029 - Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, conform Instrucţiunii nr. 3/2014 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 a C.N.V.M. , publicată împreună cu anexele ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 08.08.2014.
Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.
Atenţie ! Pentru obţinerea fişierului PDF al raportării contabile semestriale care se depune, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului A. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat. - actualizat in data de 01.09.2014

 1028-soft_A

S1028 - Soft J

S1029 - Soft J


Structura S1028
Schema XSD S1028

Structura S1029
Schema XSD S1029