Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1031-S1032-S1033 - Raportări contabile semestriale la 30 iunie 2014 întocmite de către instituţiile de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României: băncile persoane juridice române (declaraţia S1031), sucursalele de instituţii de credit străine (declaraţia S1032) şi organizaţiile cooperatiste de credit (declaraţia S1033). Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier XML, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.

Atenţie! Pentru obţinerea fişierului PDF al raportărilor contabile semestriale care se depun trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.

 1031-soft_C

 1032-soft_C

 1033-soft_C

S1031 - Soft J

S1032 - Soft J

S1033 - Soft J


Structura S1031
Schema XSD S1031

Structura S1032
Schema XSD S1032

Structura S1033
Schema XSD S1033