Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1041 - Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, si care depun situatii financiare anuale la 31 decembrie potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (cu excepţia entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012 - si care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic).
Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2013, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine componentele: situaţiile financiare anuale individuale la 31decembrie 2013 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. - actualzia in data de 25.04.2014

soft_A

Soft J

Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1041
Structura S1041