Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1025 - Situaţia financiară anuală întocmită de Banca Naţională a României, conform normelor interne aprobate de domnul guvernator Mugur Constantin Isarescu. Formatul electronic al situaţiei financiare anuale la 31 decembrie 2013, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 01 şi cod 02, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiei financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezolutie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depune, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate. - publicat in data de 22.05.2014

 1025-soft_C

S1025-Soft JSchema XSD:S1025

Structura S1025