Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1020-S1021-S1022 Raportări contabile anuale întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: bănci persoane juridice române – declaraţia S1020, sucursale de instituţii de credit străine - declaraţia S1021 şi organizaţii cooperatiste de credit - declaraţia S1022. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2013, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30, cod 40, cod 51, cod 52, cod 53, cod 54, cod 55, cod 56, cod 57, cod 61, cod 62, cod 63, cod 64, cod 65 şi cod 66. Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al raportărilor anuale care se depun, trebuie urmate două etape:

1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C.

2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat. Tot cu ajutorul softului J se face transmisia propriu-zisă în baza de date centrală a M.F.P.

Pentru calculatoare având sisteme de operare pe 64 biţi (de exemplu unele calculatoare cu Windows 7 sau Windows 8) nu se poate utiliza softul C pentru preluare. Dacă nu sunt disponibile alte programe pentru preluare pe aceste calculatoare, se va face preluarea şi generarea codului XML cu ajutorul softului C pe calculatoare cu sisteme de operare de 32 biţi, apoi codul XML obţinut poate fi copiat pe calculatorul de 64 biţi pentru a se face transmisia cu ajutorul softului J - actualizat în data de 30.05.2014

S1020 - Soft C

S1021 - Soft C

S1022 - Soft C

S1020 - Soft J

S1021 - Soft J

S1022 - Soft J

 
Schema XSD: S1020
Schema XSD: S1021
Schema XSD: S1022
Structura S1020
Structura S1021
Structura S1022