Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1010 - Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, conform Ordin CSA nr.1/24.02.2014 - publicat în data de 14.04.2014

soft_A

Soft J

Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1010
Structura S1010