l   Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Generale  Regionale a Finanțelor Publice Galați;

l   Structura organizatorică;

l   Programul de funcționare al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați;

l   Programul de audiențe al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați;

l   Numele și prenumele persoanelor din conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați;

l   Coordonatele de contact privind asistența contribuabililor;

l   Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

            l   Buget cheltuieli al DGRFP Galati: 2018; 2019; 2020; 2021; 2022;

         l   Bilantul contabil:  2017; 2018; 2019; 2020; 2021;     

            l   Executie bugetara a DGRFP Galati la data de: 31.12.2018; 31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021;

l   Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul DGRFP Galați;

l   Situația privind transparența veniturilor salariale;

l   Informații referitoare la organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;

l   Situația posturilor vacante la 30.04.2022 și a persoanelor cu funcții de conducere din cadrul DGRFP Galati;

l   Acord colectiv încheiat cu sindicatele privind raporturile de serviciu la nivelul DGRFP Galați;

l   Raportul de performanță al DGRFP Galați: 2015; 2016; 2017; 2018; 

l   Anunțuri acte administrative fiscale;

l   Informații legate de procedurile de completare și depunere a declarațiilor fiscale;

l   Formulare tip de declaratii fiscale;

l   Anunț (invitație) de participare la licitație;

l   Carta drepturilor și obligațiilor contribuabililor pe timpul desfășurării inspecției fiscale;

l   Principiile și normele de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică;

l   Codul etic al funcționarului public din administrația fiscală care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor, precum și alte reglementări de ordin fiscal;

l   Codul etic al inspectorului de control fiscal;

l   Comunicate de presă;

l   Broșuri, ghiduri, pliante pentru informarea contribuabililor;

l   Lista obiectivelor de investiții: 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022;

l   Programul anual al achizițiilor publice: 2017;  2018; 2019; 2020; 2021; 2022;

l   Contractele de peste 5000 de euro: 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021;

l Lista bunurilor primite cu titlu gratuit: 2017; 2018; 2019; 2020; 2021;

l Legislație privind liberul acces la informațiile de interes public

            l   Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

            l   Hotărârea Guvernului nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

              privind liberul acces la informațiile de interes public - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

            l   HG 478/ 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

              aprobate prin HG 123/2002 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

l   Formularul pentru solicitare de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001;

l   Modalități de contestare a deciziei DGRFP Galați sau a structurilor subordonate în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public: model reclamatie 1; model reclamatie 2;

l   Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001: 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021;

l   Lista autorizațiilor magazinelor din rețeaua de vânzare cu amanuntul, autorizate conform OMFP nr.101 din 2016;