Ascultă
  I.Organigramă

  Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice Iaşi,  Galaţi,  Ploieşti,  Craiova,  Timişoara,  Cluj - Napoca şi Braşov
 • Ordinul nr. 405/2022 - actualizat la data de 11.08.2023 (OpANAF nr. 1261/11.08.2023)
 • Ordinul nr. 405/2022 - actualizat la data de 11.08.2023 (OpANAF nr. 917/12.06.2023)
 • OpAnaf nr. 1261/11.08.2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice Iaşi,  Galaţi,  Ploieşti,  Craiova,  Timişoara,  Cluj - Napoca şi Braşov
 • OpAnaf nr. 917/12.06.2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice Iaşi,  Galaţi,  Ploieşti,  Craiova,  Timişoara,  Cluj - Napoca şi Braşov
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
 • Ordinul nr. 406/2022 - actualizat la data de 11.08.2023 (OpANAF 1260/11.08.2023)
 • OpAnaf nr. 1260/11.08.2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

  II. Regulamentul de organizare şi funcţionare

  Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice Iaşi,  Galaţi,  Ploieşti,  Craiova,  Timişoara,  Cluj - Napoca şi Braşov

 • Ordinul nr. 485/05.04.2023
 • Anexă la Ordinul nr. 485/05.04.2023
 • OpANAF nr. 1438/06.09.2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj - Napoca şi Braşov
 • Anexa nr. 1 la OpANAF nr. 1438/06.09.2023
 • Anexa nr. 2 la OpANAF nr. 1438/06.09.2023
 • Anexa nr. 3 la OpANAF nr. 1438/06.09.2023
 • Anexa nr. 4 la OpANAF nr. 1438/06.09.2023