Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1020-S1021-S1022 - Raportări contabile anuale încheiate la 31.12.2015 conform cu OMFP 123/2016, întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume:

S1020 - bănci persoane juridice române
S1021 - sucursale ale unor instituţii de credit străine
S1022 - organizaţii cooperatiste de credit

În vederea depunerii Raportărilor contabile anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip - publicat în data de 23.03.2016

soft_A
actualizat în data de
09.05.2016

Soft J - S1020 

Soft J - S1021 

Soft J - S1022 

Schema XSD: S1020

Schema XSD: S1021

Schema XSD: S1022

Structura S1020 - S1021 - S1022

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii