Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1014-S1015-S1016-S1017 - Situaţii financiare la 31 decembrie 2015 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, precum şi cu OMFP nr.123/2016. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2015 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 6 din Nota informativă, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.- actualizat în data de 17.02.2016

soft A
actualizat în data de 24.02.2016

soft J - S1014
publicat în data de 15.02.2016

soft J - S1015
publicat în data de 21.03.2016

soft J - S1016
publicat în data de 15.02.2016

soft J - S1017
publicat în data de 21.03.2016

 

Schema XSD:S1014
publicat în data de 15.02.2016

Schema XSD:S1015
publicat în data de 15.02.2016

Schema XSD:S1016
publicat în data de 15.02.2016

Schema XSD:S1017
publicat în data de 15.02.2016

Structura S1014 - S1016
publicat în data de 15.02.2016

Structura S1015 - S1017
publicat în data de 15.02.2016

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii