Ascultă
Declaraţia Inventar

Program de asistenţă contribuabili conform normei metodologice din 21/11/2003 de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din OG nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitatile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 02/12/2003).
Art. 13. (din Norma) - Plătitorii de contribuţii sociale care, la data de 31 decembrie 2003, înregistrează obligaţii restante reprezentând contribuţii sociale prevazute la art. 2 din prezentele norme metodologice, neachitate pâna la data de 31 ianuarie 2004, au obligaţia să depună o DECLARAŢIE-INVENTAR, prevazută la art. 39 din OG nr. 86/2003, la organele fiscale competente, până la data de 15 februarie 2004.

Actualizat în 21.01.2004 - vers.1.0

Download