Ascultă
Declaraţia 172 - Declaraţie INVENTAR pentru anul 2012
Precizări privind descărcarea formularelor
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "D172 DECLARAŢIE-INVENTAR privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate", conform cu OPANAF nr. 8/24.01.2013.

Pentru descărcarea documentului inteligent în format pdf trebuie să instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia şi minim service pack 2 pentru Windows XP.
Consultaţi configuraţia hardware solicitată de producătorul Adobe, în funcţie de sistemul de operare al calculatorului dvs. la adresa:  http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrsystemreqs.html

Actualizat în 24.01.2013 - vers.1.0.0
Format PDF
Download
Format ZIP Download