Ascultă
Anexă la cererea de înregistrare în scopuri de TVA/ declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea conform art. 153 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul fiscal

Aplicaţie (pdf inteligent) pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru Anexa nr. 2 conform OMFP nr. 2795/ 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Actualizat în 02.12.2011 - vers.1.0.0

Download