Ascultă
Declaraţia 170 - Declaraţie INVENTAR pentru anul 2011
Precizări privind descărcarea formularelor
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "170 DECLARAŢIE-INVENTAR privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold, la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" conform cu OPANAF nr. 3395/ 04.11.2011.

Pentru descărcarea documentului inteligent în format pdf trebuie să instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia şi minim service pack 2 pentru Windows XP.
Consultaţi configuraţia hardware solicitată de producătorul Adobe, în funcţie de sistemul de operare al calculatorului dvs. la adresa:  http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrsystemreqs.html

Actualizat în 07.11.2011 - vers.1.0.0
Format PDF
Download
Format ZIP Download