Ascultă
Situaţii financiare la 30 iunie 2011 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplica?ie pentru prelucrarea asistat?, validarea, listarea ?i ob?inerea formatului electronic la 30 iunie 2011 pentru situa?iile financiare depuse de organiza?iile cooperatiste de credit. Aplica?ia include instruc?iuni de utilizare, norme, corela?ii, structura fi?ierelor de raportat pe dischet?/stick ?i oferă posibilitatea list?rii de formulare goale sau în diferite faze ale complet?rii.
Actualizat în 12/08/2011 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Ordin 7
Situaţii financiare la 31decembrie 2010 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplica?ie pentru prelucrarea asistat?, validarea, listarea ?i ob?inerea formatului electronic la 31 decembrie 2010 pentru situa?iile financiare depuse de organiza?iile cooperatiste de credit. Aplica?ia include instruc?iuni de utilizare, norme, corela?ii, structura fi?ierelor de raportat pe dischet?/stick ?i oferă posibilitatea list?rii de formulare goale sau în diferite faze ale complet?rii.
Actualizat în 24/03/2011 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 30 iunie 2010 pentru organizaţii cooperatiste de credit
În conformitate cu prevederile Ordinului BNR nr.8/2008, termenul de depunere a raportărilor contabile semestriale de către instituțiile reglementate de Banca Natională a României este până la data de 31 august.Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 30 iunie 2010 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit. Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă/stick şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 05/08/2010 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 31decembrie 2009 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 31 decembrie 2009 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit. Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă/stick şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării..
Actualizat în 23/03/2010 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 30 iunie 2009 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 30 iunie 2009 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit. Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă/stick şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 07/08/2009 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 31 decembrie 2008 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit. Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă/stick şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 02/04/2009 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 30 iunie 2008 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 30 iunie 2008 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 20/08/2008 - vers.1  
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Noutati
Situaţii financiare la 31 decembrie 2007 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit. Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 10/04/2008 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 30 iunie 2007 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 30 iunie 2007 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 09/08/2007 - vers.1  
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Noutati
Situaţii financiare la 30 iunie 2006 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru situaţiile financiare depuse de organizaţiile cooperatiste de credit.
Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 10/08/2006 - vers.1
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii
Situaţii financiare la 31 decembrie 2005 pentru organizaţii cooperatiste de credit
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 31 decembrie 2005 pentru organizaţiile cooperatiste de credit.
Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fişierelor de raportat pe dischetă şi oferă posibilitatea listării de formulare goale sau în diferite faze ale completării.
Actualizat în 26/05/2006 - vers.1.2  
Instrucţiuni Download
Formulare
Corelaţii