Fonduri structurale
Ascultă
  • Comunicat de presă privind conferinţa de închidere a proiectului cod SMIS 40478 - publicat în data de 16.12.2015
  • Rezultate Proiect "Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice" - cod SMIS 31224
  • Studiu impact proiect "Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice" - cod SMIS 31224
  • Comunicat de presă cu ocazia organizării conferinţei de lansare oficială a proiectului cod SMIS 40478
  • Stadiul implementarii proiectului "Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisa a eficientizarii sistemului de colectare a veniturilor publice, cod SMIS 31224
  • Proiect "Dezvoltarea unui parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice", cod SMIS 31224 - în curs de implementare.
  • Proiect "îmbunătăţirea proceselor de activitate ale A.N.A.F.", cod SMIS 40478 - în curs de implementare
  • Anunţ privind achiziţia directa de echipamente şi materiale consumabile aferente activităţilor proiectului "Îmbunătăţirea proeceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cod SMIS 40478.
  • Proiect îmbunătăţirea abilităţilor tehnice ale funcţionarilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin instruirea şi certificarea ECDL Start", cod SMIS 2724 - finalizat
×
--