Ascultă

 • Cuprins ROF - publicat în data de 09.09.2021
 • Dispoziții generale ROF Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul I - ATRIBUȚIILE CONDUCERII DIRECȚIILOR GENERALE REGIONALE ALE FINANȚELOR PUBLICE
 • Capitolul 1-2 - Directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 3-4-5 - Șefi birouri vamale de frontieră - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 6 - Trezorierul șef - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 7-8 - Șefii de administrțtie ai administrțiilor județene ale finanțelor publice - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 9-12 - Șefii de servicii fiscale - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 13 - Delegarea competențelor - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul II - DIRECȚIILE GENERALE REGIONALE ALE FINANȚELOR PUBLICE - APARATUL PROPRIU
 • Capitolul 1 - Structurile aflate în subordinea directorului general - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 2 - Structurile aflate în subordinea directorului executiv - colectare - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 3 - Structurile aflate în subordinea directorului executiv - inspecție fiscală - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 4 - Structurile aflate în subordinea directorului executiv - servicii interne - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 5 - Structurile aflate în subordinea directorului executiv - Direcția regională vamală - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 6 - Structurile aflate în subordinea directorului executiv - Trezorerie - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 7 - Structurile aflate în subordinea trezorierului șef - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul III - ADMINISTRȚIILE JUDEȚENE ALE FINANȚELOR PUBLICE
 • Capitolul 1 - Structurile aflate în subordinea directă a șefului de administrație - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 2 - Structurile aflate în subordinea șefului de administrație adjunct - colectare persoane juridice - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 3 - Structurile aflate în subordinea șefului de administrație adjunct - colectare persoane fizice - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 4 - Structurile aflate în subordinea șefului de administrație adjunct - colectare - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 5 - Structurile aflate în subordinea șefului de administrație adjunct - inspecție fiscală - publicat în data de 09.09.2021
 • Capitolul 6 - Structurile aflate în subordinea directă a trezorierului șef - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul IV - SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL
 • Capitolul 1 - Structurile aflate în subordinea directă a șefului de serviciu fiscal municipal - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul V - SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC
 • Capitolul 1 - Structurile aflate în subordinea șefului de serviciu fiscal orășenesc - publicat în data de 09.09.2021

 • Titlul VI - BIROUL FISCAL COMUNAL
 • Capitolul 1 - Structurile aflate în subordinea șefului de birou fiscal comunal - publicat în data de 09.09.2021