INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A SERVICIULUI DE PROCESARE A

cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii

 

Pentru a folosi acest serviciu, trebuie să deţineţi un certificat digital calificat şi să vă înregistraţi pe portalul ANAF. Pentru explicaţii detaliate, apăsaţi AICI.

Etapele sunt următoarele:

Intraţi pe portalul ANAF, modulul DECLARAŢII ELECTRONICE

2. Din meniul din stânga, alegeţi PERSOANE JURIDICE, apoi RAMBURSARE TVA DIN UE

3. În panoul din dreapta, daţi click pe LISTA FORMULARELOR

4. Alegeţi formularul dorit – D318 (Cerere de rambursare TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România) sau D319       (Declaratie de ajustare a pro-ratei)

5. Completaţi datele în formularul salvat, folosind programul Adobe V.8.

    a. D318 :  pentru instrucţiuni de completare conform OPANAF 2810/2016, apăsaţi AICI; pentru instrucţiuni de folosire a programului de completare, apăsaţi AICI

    b. D319 :  pentru instrucţiuni de completare conform  OPANAF 2810/2016, apăsaţi AICI; pentru instrucţiuni de folosire a programului de completare, apăsaţi AICI

6. Apăsaţi butonul VALIDARE, din formular, pentru a elimina eventualele greşeli.

7. Aplicaţi semnătura electronică, salvaţi şi apoi trimiteţi formularul. Veţi primi o confirmare de primire.

Pentru a vedea situația în care se află cererea dumneavoastră, logați-vă pe portalul ANAF (cu click pe butonul Autentificare Certificat . Vor fi afișate informații despre contul dumneavoastră. Selectați „DECLARAȚII DEPUSE”, apoi „RAMBURSARE TVA”. Alegeți contribuabilul pentru care ați depus declarația și vizualizați „ISTORIC DECLARAȚII”. Aici veți găsi toate mesajele de validare, inclusiv pe cele din străinătate. Decizia de rambursare o veți primi prin poșta obișnuită.

Legislaţie:

Ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie 2016

DIRECTIVA 2008/9/CE A CONSILIULUIin 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

Lista diverselor moduri de implementare a Directivei 2008/9/CE în statele membre în ce priveşte codurile şi sub-codurile CAEN acceptate, solicitarea de copii după facturi, limba oficială, perioada şi limita de rambursare, împuterniciţii, etc.