Instrucţiuni de folosire a programului de completare a formularului

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România

Informaţiile se afişează în zone denumite „câmpuri”. Câmpurile obligatorii sunt încercuite cu roşu. Prezentăm mai jos descrierea fiecărui câmp:

1. STATUL MEMBRU ÎN CARE A FOST ACHITATĂ TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ (stat de rambursare)

·  obligatoriu de completat

·  selectaţi din lista oferită de formular

2. LIMBA OFICIALĂ

·  obligatoriu de completat

·  selectaţi din lista oferită de formular; unele ţări acceptă mai multe limbi, alegeţi una. Pentru a vedea diversele moduri de implementare a Directivei 2008/9/CE în statele membre (limba oficială, sub-coduri, limite de rambursare etc.) apăsaţi AICI.

·  veţi folosi limba selectată pentru câmpurile denumite Descriere, ca de ex. câmpul nr. 34

3. MONEDĂ

·  toate sumele din cerere sunt în moneda ţării în care s-a achitat taxa pe valoarea adaugată

·  se afişează automat

4. ANUL

·  egal sau mai mare ca 2009

·  nu trebuie să fie în viitor

5. PERIOADA

·  obligatoriu de completat

·  mai mare ca sau egală cu 3 luni calendaristice, sau lunile noiembrie - decembrie

·  maxim 12 luni calendaristice

·  nu trebuie să fie în viitor

·  se completează : luna de început – luna de sfârşit, de ex. 01 - 03

6. CERERE ANUALĂ

·  în cazul în care este o cerere anuală, bifaţi câmpul acesta

7. SELECTAŢI OBLIGATORIU UNA DIN OPŢIUNILE :

·  CERERE INIŢIALĂ

·  CERERE RECTIFICATIVĂ

·  În acest caz, completaţi NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL CERERII ANTERIOARE (pe care o rectificaţi). Acest număr îl aflaţi de pe portalul ANAF, modulul Vizualizare depunere declaraţii. Vizualizarea declaraţiilor depuse necesită logarea pe portal. Pentru logare apăsaţi butonul Login (sus în dreapta). După aceea, apăsaţi butonul PREZENTARE CERTIFICAT, apoi apăsaţi butonul YES. Pentru afişarea declaraţiilor depuse apăsaţi butonul VIZUALIZARE DECLARATII din meniul principal. Apoi selectaţi codul firmei pentru care doriţi să vedeţi declaraţiile depuse şi apăsaţi butonul AFISEAZA.

AJUSTAREA PRO-RATEI :

Fie nu se completează nici unul din câmpurile ANUL şi PRO-RATA DEFINITIVĂ, fie se completează amândouă.

8. ANUL

·  opţional

·  mai mare ca sau egal cu 2009

·  nu trebuie să fie în viitor

9. PRO-RATA DEFINITIVĂ :

·  opţional

·  între 0 şi 100

·  maxim 3 întregi şi 2 zecimale

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI :

10. DENUMIRE / NUME, PRENUME

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

11. COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

·  obligatoriu de completat

·  maxim 10 cifre , fără RO

12. DOMICILIU FISCAL

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

13. COD POŞTAL

·  opţional

·  maxim 6 caractere

14. TELEFON

·  opţional

·  maxim 20 de caractere

·  poate fi precedat de +

15. E-MAIL

·  obligatoriu de completat

·  maxim 50 de caractere, de ex. office@impex.ro

16. OBIECTUL DE ACTIVITATE :

·  obligatoriu de completat

·  4 cifre – codul CAEN conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională (pentru codurile CAEN, apăsaţi ( AICI).

·  se pot completa mai multe coduri CAEN diferite, apăsând butonul ADAUGĂ COD.

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

(în cazul în care cererea este depusă de către împuternicit)

Procedura de primire a cererilor de rambursare nu limitează posibilitatea depunerii pe portal a cererilor de rambursare de către o altă persoană, indiferent dacă aceasta este stabilită sau nu în România, dar în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor de rambursare a TVA, aceasta depinde de legislaţia statului membru în care taxa a fost achitată dacă se acceptă sau nu reprezentarea solicitantului prin împuternicit.

17. DENUMIRE / NUME, PRENUME

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

18. COD DE IDENTIFICARE FISCALA

·  obligatoriu de completat

·  poate fi :

19. DOMICILIU FISCAL

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

20. COD POŞTAL

·  opţional

·  maxim 6 caractere

21. TELEFON

·  opţional

·  maxim 20 de caractere

·  precedat opţional de +

22. E-MAIL

·  obligatoriu de completat

·  maxim 50 de caractere

INFORMAŢII FINANCIARE

23. SUMA SOLICITATĂ LA RAMBURSARE

·  se calculează şi se afişează automat

·  trebuie să fie cel puţin 400 EUR sau echivalent în moneda naţională a statului de rambursare, dacă cererea se referă la o perioadă mai mică de un an calendaristic, dar nu mai mică de 3 luni

·  trebuie să fie cel puţin 50 EUR sau echivalent în moneda naţională a statului de rambursare, dacă cererea se referă la o perioadă de un an calendaristic sau rest dintr-un an (lunile noiembrie - decembrie)

24. MONEDA

·  este moneda în care este deschis contul la bancă

·  în mod implicit este moneda statului de rambursare

·  poate fi modificată, alegând din lista de valori

25. TITULARUL CONTULUI :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 35 de caractere

Selectaţi obligatoriu tipul titularului de cont, care poate fi :

·  SOLICITANT

·  ÎMPUTERNICIT :

26. COD IBAN :

·  obligatoriu de completat, este codul contului dvs. din bancă

·  maxim 34 de caractere continue, fără caractere speciale cum ar fi spaţii, separatori, semne de punctuaţie

·  primele 2 caractere sunt codul ţării în care este deschis contul

·  poate fi şi un cont din străinătate

27. COD BIC/SWIFT

·  obligatoriu de completat, este codul băncii dvs.

·  între 8 şi 11 caractere continue, fără caractere speciale cum ar fi spaţii, separatori, semne de punctuaţie

LISTA OPERAŢIUNILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RAMBURSAREA TVA

ACHIZIŢII / PRESTĂRI SERVICII

Se completează câte un tabel pentru fiecare factură. Adăugaţi o nouă factură cu butonul ADAUGĂ FACTURĂ.

28. NR. CRT. :

·  este un număr secvenţial, acordat de formular

·  identifică unic fiecare factură/document de import în cadrul unei cereri de rambursare

Referinţă factură:

29. FACTURĂ SIMPLIFICATĂ :

·  selectaţi D sau N

·  în cazul în care selectaţi D, nu este obligatoriu de completat “Nr.de înregistrare în scopuri de TVA / codul de înregistrare fiscală al furnizorului”

30. NUMĂR FACTURĂ :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 18 caractere

31. DATA FACTURĂ :

·  obligatoriu de completat în format dd.mm.yyyy

·  trebuie sa fie cuprinsă în perioada solicitată la rambursare

Natura bunurilor şi serviciilor :

Se pot completa mai multe elemente de tip Cod, Sub-cod, Descriere (o factură poate conţine bunuri sau servicii din mai multe categorii) diferite.

32. COD :

·  obligatoriu de completat

·  selectaţi din lista oferită de formular; semnificaţia codurilor este următoarea:

Cod

Descriere

1

Combustibil

2

Închiriere de mijloace de transport

3

Cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decat bunurile şi serviciile prevăzute la pct. 1 şi 2)

4

Taxe rutiere de acces şi taxă de utilizare a drumurilor

5

Cheltuieli de deplasare

6

Cazare

7

Servicii de catering şi restaurant

8

Acces la târguri şi expoziţii

9

Cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole

10

Altele

33. SUB-COD

·  maxim 10 caractere ; pentru a vedea semnificaţia sub-codurilor, apăsaţi AICI

·  se completează în funcţie de lista de preferinţe a fiecărui stat de rambursare (pentru a vedea lista de sub-coduri acceptate, apăsaţi AICI)

34. DESCRIERE

·  obligatoriu de completat, dacă aţi introdus Codul 10

·  completaţi în limba acceptată de statul de rambursare, cea selectată la câmpul nr. 2

Total factură :

35. BAZĂ IMPOZABILĂ :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 15 caractere + 2 zecimale

36. TVA :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 15 caractere + 2 zecimale

37. PRO-RATA :

·  se completează doar dacă este diferită de 100.

·  mai mare ca 0

·  maxim 2 caractere + 2 zecimale

38. TVA DEDUCTIBILĂ :

·  este calculată automat

Furnizor/Prestator :

39. NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA / CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ :

·  obligatoriu de completat dacă NU este factură simplificată

·  maxim 50 caractere

40. DENUMIRE :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

41. ADRESĂ

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

42. ŢARA

·  reprezinta ţara unde este localizată adresa furnizorului

·  este afişată automat

43. TELEFON

·  opţional

·  maxim 20 de caractere

·  precedat opţional de +

IMPORTURI

Se completează câte un tabel pentru fiecare document de import

44. NR. CRT.:

·  număr secvential, acordat automat

·  identifică unic fiecare factură/document de import în cadrul unei cereri de rambursare

Referinţă document de import :

45. NUMĂR DOCUMENT DE IMPORT :

·  opţional

·  între 2 şi 18 caractere

46. DATA DOCUMENT DE IMPORT :

·  obligatoriu de completat, dacă există număr la document de import, în format dd.mm.yyyy

·  trebuie să fie cuprinsă în perioada solicitată la rambursare

47. DESCRIERE

·  opţional

·  se completează cu alte informaţii pentru a identifica documentul de import, în cazul în care nu s-a completat “Număr document de import”

·  folosiţi limba selectată în prealabil

Natura bunurilor:

Se pot completa mai multe elemente de tip Cod, Sub-cod, Descriere (un document de import poate conţine bunuri din mai multe categorii diferite.

48. COD

·  obligatoriu de completat

·  maxim 2 caractere

·  selectaţi din lista de valori :

49. SUB-COD

·  maxim 10 caractere pentru a vedea semnificaţia sub-codurilor, apăsaţi AICI

·  se completează în funcţie de lista de preferinţe a fiecărui stat de rambursare (pentru a vedea lista de subcoduri, apăsaţi AICI)

50. DESCRIERE

·  obligatoriu de completat, dacă Cod = 10

Total document de import :

51. BAZĂ IMPOZABILĂ :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 15 caractere + 2 zecimale

52. TVA :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 15 caractere + 2 zecimale

·  mai mică decât bază impozabilă

53. PRO-RATA :

·  se completează doar dacă este diferită de 100.

·  mai mare ca 0

·  maxim 2 caractere + 2 zecimale

54. TVA DEDUCTIBILĂ :

·  este calculată automat

Exportator :

55. DENUMIRE

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

56. ADRESĂ :

·  obligatoriu de completat

·  maxim 200 de caractere

57. ŢARA

·  reprezintă ţara unde este localizată adresa exportatorului

·  obligatoriu de completat

·  selectaţi din lista de valori

58. TELEFON

·  opţional

·  maxim 20 de caractere

·  precedat opţional de +

DOCUMENTE ATAŞATE

Pentru a ataşa un document, apăsaţi butonul ADAUGĂ DOCUMENT.

Situaţii în care vor fi ataşate copii după facturi/documente de import:

·  pentru următoarele state de rambursare : Belgia, Cipru, Germania, Grecia, Estonia,Spania,Finlanda, Franţa, Ungaria, Marea Britanie, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia

·  în cazul în care baza impozabilă dintr-o factură/document de import este mai mare ca sau egală cu 1000 EUR sau echivalent în moneda naţională a statului de rambursare

·  în cazul în care baza impozabilă dintr-o factura/document de import este mai mare ca sau egală cu 250 EUR sau echivalent în moneda naţională a statului de rambursare, dacă factura/document de import se referă la combustibil (cod=1)

Un fişier poate conţine copii după mai multe facturi/documente de import.

Nume fişier :

·  trebuie să fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows 2000 (sau mai mare)

·  nu trebuie să conţină “o cale” (de ex. C:\MY DOCUMENTS\FACTURI ...)

·  maxim 30 de caractere

TIP FIŞIER :

· Se vor ataşa fişiere în umătoarele formate : “PDF”, “JPEG” sau “TIFF”.

DESCRIERE :

· opţional

· informaţii despre conţinutul fişierului

Dimensiunea totală a fişierelor ataşate nu trebuie să depăşească 5 Mb.

NUMĂR ANEXE:

·  se afişează automat

NUMĂR FACTURI :

·  se afişează automat

NUMĂR DOCUMENTE DE IMPORT :

·  se afişează automat