Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1038 - Raportare contabila semestrială la 30.06.2012 întocmită de către Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat şi supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 12/2012, aprobată prin Hotărârea nr. 19/04.07.2012 a preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493/18.07.2012. Formatul electronic al raportării contabile semestriale la 30 iunie 2012 , generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.

Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al raportării contabile semestriale care se depune trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat

 1038-soft_C

S1038-Soft J

Structura S1038
Schema XSD S1038