Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1028-S1029 Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 84/27.06.2012 al C.N.V.M. de aprobare a Instrucţiunii nr. 3/2012 emise de C.N.V.M., publicat împreună cu Instrucţiunea nr. 3/2012 şi anexele ei în Monitorul Oficial al României nr. 448 din 05.07.2012. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2012, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.

Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al raportării contabile semestriale care se depune, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.

 1028-soft_C

 1029-soft_C

S1028 - Soft J

S1029 - Soft J

Structura S1028
Schema XSD S1028
Structura S1029
Schema XSD S1029