Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1036 -  Raportări contabile semestriale la 30.06.2012 întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 3 / 2011, aprobată prin Hotărârea nr. 3/10.03.2011 a preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193/21.03.2011. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2012 , generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20 şi cod 30.

Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al raportărilor contabile semestriale care se depun trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.

 1036-soft_C

S1036 - Soft JStructura S1036
Schema XSD S1036