Ascultă

Raportul de evaluare a implementării şi Buletinul informativ
în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice - Bucureşti

Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001        Buletin informativ în baza Legii nr.544/2001
2018
- Raport de evaluare         
2017
- Raport de evaluare          - Buletin informativ
2016
- Raport de evaluare           
2015
- Raport de evaluare