Ascultă
Serviciu Descriere Fişiere de solicitare Instrucţiuni/
Documentaţie
Explicaţii Fişiere de raspuns Explicaţii
PDF inteligent JAVA
Instrucţiuni administratori Informatii referitoare la aplicatia de inregistrare utilizatori de catre administratori
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Instrucţiuni administratori

- Nu este cazul. -
Instrucţiuni utilizatori Informatii referitoare la serviciile disponibile utilizatorilor acestui sistem Nu este cazul.

Nu este cazul.

Instrucţiuni utilizatori

- Nu este cazul. -
Etapele schimbului de informaţii între ANAF şi Instituţiile Publice prin transfer masiv de date - Nu este cazul.

Nu este cazul.

Etapele schimbului de informaţii între ANAF şi Instituţiile Publice prin transfer masiv de date - actualizat în data de 23.02.2018

- Nu este cazul. -
PASS Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen - poate fi depus de orice Autoritate sau instituţie publică ce are dreptul, prin lege, să obţină de la MFP/ANAF informaţii conform serviciilor disponibile în protocol. Formularul P1000, disponibil şi pe portalul ANAF în secţiunea Declaraţii electronice - actualizat în data de 29.10.2019

Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator P1000 (format zip) - actualizat în data de 29.10.2019

Anexă validări
P1000 - actualizat în data de 29.10.2019

Schema XSD
P1000 - actualizat în data de 29.10.2019

Instrucţiuni transmitere
P1000 - actualizat în data de 06.04.2017

Se depune conform instrucţiunilor - actualizat în data de 06.04.2017 Recipisa Dacă se obţine o recipisă cu erori, este obligatoriu să se redepună un formular corect, pentru obţinerea serviciilor.
Formularul P2000 Transmiterea informaţiilor privind Patrimoniul deţinut de persoanele fizice şi juridice Nu există PDF inteligent.

Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator P2000 (format zip) - actualizat în data de 27.06.2018

Anexă validări
P2000 - actualizat în data de 27.06.2018

Schema XSD
P2000 - actualizat în data de 28.06.2018

Instrucţiuni transmitere
P2000 - actualizat în data de 12.12.2017

Se depune conform instrucţiunilor - actualizat în data de 12.12.2017 Recipisa Dacă se obţine o recipisă cu erori, este obligatoriu să se redepună un formular corect, pentru obţinerea serviciilor.
BĂNCI Interogare punctuală
Furnizează informaţii despre instituţiile de credit unde persoana/persoanele fizice sau juridice au conturi deschise. Informaţiile vor putea fi consultate punctual, on-line, pentru căte un contribuabil odata.
Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduce CIF-ul şi motivul interogării. Nu este cazul. Se afişează informaţiile în pagina aplicaţiei.
Interogare masivă
Furnizează informaţii despre instituţiile de credit unde persoana/persoanele fizice sau juridice au conturi deschise. Informaţiile vor fi transmise prin schimb masiv de date, pentru unul sau mai mulţi contribuabili.
Nu există PDF inteligent. F2201 - Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F2201 (format zip) - actualizat în data de 15.11.2017 Instructiuni de completare a formularului F2201 - publicat în data de 02.02.2018

Anexă validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2201 - actualizat în data de 15.11.2017

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Se poate depune pentru unul sau mai multe CNP-uri sau CUI-uri. F2202
Anexă validări
structură primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2202 - actualizat în data de 21.10.2019

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Informaţiile se obţin pentru ultimii 2 ani calendaristici, în format PDF cu xml ataşat şi pot fi introduse în bazele de date proprii.
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE Interogare punctuală
Furnizează informaţii despre angajatori, venituri contribuţii de asigurări sociale, declarate în D112. Informaţiile vor putea fi consultate punctual, on-line, pentru căte un contribuabil odată, pentru perioadă.
Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduce CIF-ul şi motivul interogării. Nu este cazul. Se afişează informaţiile în pagina aplicaţiei.
Interogare masivă
Furnizează informaţii despre angajatori, venituri contribuţii de asigurări sociale, declarate în D112. Informaţiile vor fi transmise prin schimb masiv de date, pentru unul sau mai mulţi contribuabili.
Nu există PDF inteligent. F2201 - Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F2201 (format zip) - actualizat în data de 15.11.2017
Instructiuni de completare a formularului F2201 - publicat în data de 02.02.2018

Anexă validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2201 - actualizat în data de 15.11.2017

Modificări - actualizat în data de 28.11.2017
Se poate depune pentru unul sau mai multe CNP-uri sau CUI-uri. F2202
Anexa validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2202 - actualizat în data de 21.10.2019

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Informaţiile se obţin pentru ultimii 2 ani calendaristici, în format PDF cu xml ataşat şi pot fi introduse în bazele de date proprii.
ADEVERINŢĂ DE VENIT (ANUAL) Furnizează informaţii referitoare la cuantumul şi natura veniturilor obţinute într-un an fiscal, de persoanele fizice. Informaţiile vor putea fi obţinute doar în urma trimiterii unei solicitări, pentru unul sau mai multe CIF-uri. F3101 - actualizat in data de 29.10.2019 Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F3101 (format zip) - actualizat in data de 29.10.2019 Anexă validări F3101 - actualizat in data de 29.10.2019

Schema XSD
F3101 - actualizat in data de 29.10.2019
Se poate depune pentru unul sau mai multe CNP-uri. Schema XSD
Defxml - actualizat în data de 13.12.2016

Răspunsul constă într-un fişier PDF ce are ataşat un fişier xml cu toate informaţiile solicitate şi un număr de adeverinţe de venit în formar PDF, egal cu numărul de CNP-uri din cerere. Se poate solicita pentru ultimii cinci ani calendaristici.
INFORMAŢII DESPRE VENITURILE ANUALE Interogare punctuală
Furnizează informaţii referitoare la cuantumul şi natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică. Informaţiile vor putea fi consultate punctual, on-line, pentru cate un contribuabil odată.
Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduce CIF-ul şi motivul interogării. Nu este cazul. Se afişează informaţiile în pagina aplicaţiei.
Interogare masivă
Furnizează informaţii referitoare la cuantumul şi natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică. Informaţiile vor fi transmise prin schimb masiv de date, pentru unul sau mai mulţi contribuabili.
Nu există PDF inteligent. F2201 - Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F2201 (format zip) - actualizat în data de 15.11.2017 Instructiuni de completare a formularului F2201 - publicat în data de 02.02.2018

Anexă validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2201 - actualizat în data de 15.11.2017

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Se poate depune pentru unul sau mai multe CNP-uri. F2202
Anexă validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2202 - actualizat în data de 21.10.2019

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Informaţiile se obţin pentru ultimii 2 ani calendaristici, în format PDF cu xml ataşat şi pot fi introduse în bazele de date proprii.
BUNURI: CLĂDIRI, TERENURI, VEHICULE Interogare punctuală
Furnizează informaţii referitoare la clădiri, terenuri şi vehicule aflate în proprietatea unei persoane. Aceste informaţii sunt furnizate de unităţile administrativ - teritoriale conform legii. Informaţiile vor putea fi consultate punctual, on-line, pentru cate un contribuabil odată.
Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduce CIF-ul şi motivul interogării. Nu este cazul. Se afişează informaţiile în pagina aplicaţiei.
Interogare masivă
Furnizează informaţii referitoare la clădiri, terenuri şi vehicule aflate în proprietatea unei persoane. Aceste informaţii sunt furnizate de unităţile administrativ - teritoriale conform legii. Informaţiile vor fi transmise prin schimb masiv de date, pentru unul sau mai mulţi contribuabili.
Nu există PDF inteligent. F2201 - Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F2201 (format zip) - actualizat în data de 15.11.2017 Instructiuni de completare a formularului F2201 - publicat în data de 02.02.2018

Anexa validări structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2201 - actualizat în data de 15.11.2017

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Se poate depune pentru unul sau mai multe CNP-uri. F2202
Anexa validări
structura primării - actualizat în data de 15.11.2017

Schema XSD
F2202 - actualizat în data de 21.10.2019

Modificări - actualizat în data de 20.02.2018
Informaţiile se obţin în format PDF cu xml ataşat şi pot fi introduse în bazele de date proprii din ultimii 2 ani calendaristici.
Certificat de atestare fiscală In urma transmiterii unei solicitări pentru câte un singur CIF, se poate obţine Certificatul de Atestare Fiscală (CAF) în formă electronică, pentru persoana vizată. F3101 - actualizat in data de 29.10.2019 Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F3101 (format zip) - actualizat in data de 29.10.2019 Anexa validări F3101 - actualizat in data de 29.10.2019

Schema XSD
F3101 - actualizat in data de 29.10.2019
Se poate depune pentru un singur CIF Schema XSD Defxml Răspunsul constă într-un fişier PDF de forma formularului CAF, ce are atasat un fişier xml cu toate informaţiile din formular. Timpul de răspuns este de câteva zile, CAF-ul fiind eliberat la nivel local de către un inspector ANAF.
Cazier fiscal Furnizeaza informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, precum și informații din documentele Óntocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale .Informaţiile vor putea fi obţinute doar Ón urma trimiterii unei solicitări, pentru unul sau mai multe CIF-uri. F3101 - actualizat in data de 29.10.2019 Pe baza unui XML generat din aplicaţii proprii se poate genera PDF semnat din DUKIntegrator F3101 (format zip) - actualizat in data de 29.10.2019 Anexa validări F3101 - actualizat in data de 29.10.2019

Schema XSD
F3101 - actualizat in data de 29.10.2019
Se poate depune pentru unul sau mai multe CUI-uri sau CNP-uri. Nu este cazul. Răspunsul constă într-un fişier PDF.
Date referitoare la situaţia fiscală Furnizează informaţii din declara?iile fiscale depuse de către contribuabil (declara?iilor de impunere, declaraţiilor informative, precum si ale declaraţiilor recapitulative). Informaţiile vor putea fi obţinute doar în urma trimiterii unei solicitări. Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduc într-o interfată web cif-utile, perioadele corespunzătoare şi motivele interogării. - Se primeşte un fişier PDF reprezentând duplicatul declaraţiilor solicitate. Se pot solicita date pentru ultimii cinci ani calendaristici.
Date referitoare la situaţia financiară Furnizează informaţii din situaţiile financiare depuse de către contribuabili. Informaţiile vor putea fi obţinute doar în urma trimiterii unei solicitări. Nu este cazul. Nu este cazul. - Se introduc într-o interfaţa web cif-urile, perioadele corespunzătoare şi motivele interogării. - Se primeşte un fişier PDF reprezentând duplicatul declaraţiilor solicitate. Se pot solicita date pentru ultimii cinci ani calendaristici.
Vizualizare raspunsuri sau solicitari ANAF Furnizează informaţii privind raspunsurile la solicitarile depuse de către contribuabil sau informatii transmise de ANAF catre Institutia Publica. Nu este cazul. Nu este cazul. Prezentare aplicatie Comunicare raspunsuri la solicitarile transmise Prin intermediul unei aplicatii web, se afiseaza lista raspunsurilor sau solicitarilor de la ANAF sub forma unui tabel - Instituţia Publică primeşte fişiere PDF reprezentând răspunsuri sau solicitări de la ANAF

Observaţii: