Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1047-S1048-S1049 Situaţii financiare anuale la 31.12.2019 conform cu OMFP 470/2018, întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: 
S1047 - bănci persoane juridice române 
S1048 - sucursale ale unor instituţii de credit străine 
S1049 - organizaţii cooperatiste de credit 
Entităţile întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie 2019 distinct de situaţiile financiare anuale, respectiv S1020, S1021 şi S1022  în vederea depunerii Situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip - publicat în data de 13.05.2020

soft A

soft J 1047

soft J 1048

soft J 1049


Schema XSD 1047

Schema XSD 1048

Schema XSD 1049

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii