Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1014-S1015 Situaţii financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 3781/2019.
Entităţile raportoare sunt PJ fără scop patrimonial, din care:
- PJ fără scop patrimonial de utilitate publică;
- Organizaţii sindicale şi patronale;
- CAR unitaţi militare;
- CAR salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- Uniuni teritoriale salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996 - centralizat.

Atenţie ! În recipise vor aparea codurile S1014,S1016,S1062,S1064,S1066,S1068 (bilanţ lung) sau S1015,S1017,S1063,S1065,S1067,S1069 (bilanţ prescurtat).

Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se depun la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau se transmit numai în forma electronică, pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exerciÈ›iului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi declaraţia de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fisierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. - publicat la data de 21.01.2020

soft A

soft J - S1014

soft J - S1015

 

Structura S1014

Structura S1015

Schema XSD S1014

Schema XSD S1015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii