Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1046 Declaraţie de inactivitate    
Potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    Începând cu exerciţiul financiar 2014, declaraţiile de inactivitate prevăzute mai sus se vor depune, astfel:      
  · în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau       
  · în format hârtie şi în format electronic.  
        
    Entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.          

     Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor juridice fără scop patrimonial.- publicat în data de 29.12.2017

soft_A
actualizat în data de 30.12.2017

S1046 -Soft J

Schema XSD: S1046

Structura S1046

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii