Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1040 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2017, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătura electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2017, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fisier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40).
S1041 - Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entităţile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi care depun situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2017 potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (cu excepţia entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare - şi care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic). Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2017, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine componentele: situaţiile financiare anuale individuale la 31 decembrie 2017 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limită a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. - Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parola. - publicat în data de 30.01.2018

soft A
- actualizat în data de 30.03.2018

S1040 Soft J actualizat în data de 16.05.2018

S1041 Soft J actualizat în data de 22.03.2018

Schema XSD: S1040

Schema XSD: S1041
actualizat în data de 22.03.2018

Structura S1040

Structura S1041
actualizat în data de 22.03.2018

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii