Ascultă
Fişele fiscale 2011
Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic la 31 decembrie 2011 pentru fişele fiscale, conform cu OMEF nr. 2293/03.12.2007 şi OPANAF nr. 233/01.02.2011.

Actualizat în 09.03.2011 - vers.1.0.0
Download