Ascultă
FF1 - FF2
Program de completare, modificare, listare a fişelor fiscale de tip FF1, FF2, cu o procedură de regularizare a impozitului anual pentru persoanele care indeplinesc condiţiile necesare; se obţin în final borderoul şi fişierele de tip txt care pot fi predate pe suport magnetic unităţii fiscale reducând astfel cantitatea de documente ce ar trebui completate şi prelucrate manual.
FF1, conţine date identificare angajator, iar despre fiecare angajat, date de indentificare şi date referitoare la deducerile personale proprii şi pentru persoanele aflate în întreţinerea acestuia, veniturile nete lunare, impozitele aferente fiecărei luni asa cum au apărut ele în statele de plată, precum şi regularizare anuală a impozitului dacă persoana indeplineşte condiţiile specificate de lege.
FF2, se întocmeşte pentru veniturile asimilate salariilor (colaborare consilii de administraţie, etc). În consecinţă FF2, va conţine date de identificare angajator, angajat precum şi date despre veniturile angajatului.
Se poate descărca arhiva (arhiva zip SAU arhiva auto-extractabila exe) sau fiecare dintre fisierele aparţinând arhivei.

Actualizat în 01.01.2003 - vers.1.0.0
FF1_FF2.zip
Download
FF1_FF2_2002.zip
Download