Page 9 - Brosura plati
P. 9

Modalități de efectuare a plăților către


         Agenția Națională de Administrare Fiscală


      Numărul de evidență a plății este utilizat de:
      - contribuabilii care aleg să plătească obligații fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală, amenzi
      care se fac venit la bugetul de stat, obligații fiscale cuprinse în decizii de amânare la plată, obligații
      fiscale accesorii;

      - terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pentru virarea
      sumelor ce se cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite.


      Numărul de evidență a plății se regăsește pe:

      - decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
      - decizia de amânare la plată a obligațiilor fiscale;
      sau poate fi obținut prin:
      - accesarea programului de asistență de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”;
      - solicitarea la organul fiscal competent.      Acest număr se utilizează astfel:
      - se înscrie în ordinul de plată la rubrica „Număr de evidență a plății”;
      - în cazul plăților efectuate la ghişeu, se comunică la casierie, în vederea înscrierii în chitanță;
      - în cazul documentelor de plată, altele decât ordine de plată sau chitanțe pentru încasarea de impozite,

      taxe și contribuții, se înscrie la rubrica „Explicații”.                                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11