Page 8 - Brosura plati
P. 8

Modalități de efectuare a plăților către


         Agenția Națională de Administrare Fiscală                                             cu cardul bancar, la casieriile

                                             Trezoreriei Statului pe raza


                                             cărora aceștia își au domiciliul

                                             fiscal (adresa din actul de

                                             identitate:       buletin/carte         de

                                             identitate, permis de ședere pe

                                             teritoriul României, număr de

                                             înregistrare fiscală)
                                                                           8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11