ACCESUL CONTROLAT LA DOSARUL FISCAL

SCOPUL ACESTUI MANUAL

Aceste instrucţiuni descriu etapele obţinerii certificatului calificat necesar pentru accesul controlat la dosarul fiscal al contribuabilului, conform Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 230/2013.

ETAPELE PE SCURT

1. Obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată.
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2. sau Adobe Reader 9.3.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l (dvs. şi furnizorul certificatului) şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice, Acces controlat la dosarul contribuabilului).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152).
5. Prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 152).
6. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen puteţi încerca să accesaţi dosarul fiscal chiar dacă nu aţi primit confirmarea pe mail. Dacă întampinaţi probleme, vă rugăm sa trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro
7. Accesaţi serviciul "Acces controlat la dosarul fiscal".

DESPRE CERTIFICATELE DIGITALE CALIFICATE

Contribuabilii pot accesa informațiile din dosarul fiscal, de pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital. Conform OMEF 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Acest certificat digital este denumit în continuare certificat digital calificat. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul www.mcsi.ro.

Pentru siguranţa datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut de dvs. să fie confirmat de cel care vi l-a eliberat. Pentru aceasta, descărcaţi următorul document de confirmare de pe portalul ANAF, pagina Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii la adresa:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator.

Completaţi documentul doar în jumătatea de sus, nu semnaţi şi în locul Autorităţii de Certificare.

La apăsarea pe butonul Validate Signature nu trebuie să apară erori. Dacă aveţi probleme, apăsaţi AICI. Trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.

Cu acest document vă înregistraţi acum la ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Declaraţii electronice, modulul Acces controlat la dosarul contribuabilulu>Înregistrare certificate calificate. Selectaţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi îl trimiteţi apăsând butonul Transmite documentul.

 

Apoi introduceţi următoarele date:

- codul unic de identificare al contribuabilului (adică agentul economic pentru care veţi accesa dosarul fiscal);
- denumirea contribuabilului;
- adresa contribuabilului.

Apăsaţi apoi butonul Submit pentru transmiterea acestor date.

Pe ecran se va afişa formularul 152 - Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat, completaţi cu datele pe care le-aţi introdus mai înainte. Apăsaţi butonul Tipăreşte cererea pentru a obţine un formular pe hârtie. 

Pregătiţi următoarele documente:

- formularul 152 listat, pe care aveţi semnătura şi ştampila contribuabilului pentru care doriţi accesarea dosarului fiscal;
- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, sau documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale); sau, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului.

Apoi prezentaţi aceste documente la orice unitate fiscală (pentru adresele unităţilor fiscale, apăsaţi AICI). Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere. De regulă, puteţi accesa dosarul fiscal după 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, chiar dacă nu aţi primit confirmarea prin e-mail, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru acest serviciu.  Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro

REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT

Dacă ulterior vă reînnoiţi certificatul digital calificat, apăsaţi pentru detalii AICI.

REVOCAREA ACCESULUI LA DOSARUL FISCAL

Pot exista cazuri în care agentul economic care accesează dosarul fiscal doreşte să renunţe la acest serviciu; de exemplu, când persoana împuternicită să aplice semnătura digitală nu mai lucrează pentru aceeaşi firmă. Pentru detalii, apăsaţi AICI.