Denumire formular

Programe asistenţă

Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
603 - Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform ordin comun OPANAF şi OPCNAS nr. 1984/1070/2021 - publicat în data de 28.04.2022

soft A

soft J*

Structura fisier xml
Schema XSD
 

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii