Denumire formular

Programe asistenţă

Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
223 - Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale cf. OPANAF nr.3622/ 2015 (începând cu anul de raportare 2016) - actualizat în data de 13.01.2016 soft A soft J* Structura fisier xml
Schema XSD
223 - Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale cf. OPANAF nr.184/ 2013 (începând cu anul de raportare 2014) - actualizat în data de 16.03.2015 soft A soft J* Structura fisier xml
Schema XSD
 

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii