Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 217/27.02.2015 de modificare si completare a OMFP nr.41/ 14.01.2014, de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale , precum şi raportarea datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Versiunea 6.1.5, valabilă începând cu luna de raportare 02/2015 - actualizat in data de 24.03.2015  

soft A  

soft J  
Listele
operatorilor care depun formularul
Schema XSD: S1001.XSD
Structura S1001
S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 729/26.05.2014 de modificare şi completare a OMFP nr. 41/ 14.01.2014 Versiunea 6.1.4, valabilă începând cu luna de raportare 12/2014 - actualizat in data de 05.03.2015

soft A

soft J

Prevederi legale de completare a formularului S1001
Listele
operatorilor care depun formularul
Schema XSD: S1001.XSD
Structura S1001

 
S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 729/26.05.2014 de modificare si completare a OMFP nr. 41/ 14.01.2014 Versiunea 6.1.1, valabilă începând cu luna de raportare mai 2014 - actualizat in data de 19.11.2014

soft A

S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr. 41/ 14.01.2014
Versiunea 6.0.7, valabilă începând cu luna de raportare decembrie 2013 actualizat în data de 17.04.2014

soft_A

Soft_J*

Prevederi legale de completare a formularului S1001
Listele operatorilor care depun formularul
Ghid de depunere a raportării S1001
Schema XSD: S1001.XSD
Structura S1001

S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr. 2443/2011, modificată prin OMFP nr. 2668/17.10.2011 (care abrogă OMFP nr. 2152/2011)
Versiunea 5.0.0 actualizată în 21.10.2013 valabilă începând cu luna de raportare decembrie 2011

soft_A

Prevederi legale de completare a formularului S1001
Listele operatorilor care depun formularul
Ghid de depunere a raportării S1001
Schema XSD: S1001.XSD
Structura S1001

S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr. 2443/2011, modificată prin OMFP nr. 2668/17.10.2011 (care abrogă OMFP nr. 2152/2011)
Versiunea 1.0.0 actualizată în data de 19 ianuarie 2012 valabilă pentru perioadele de raportare septembrie - noiembrie 2011 (pentru cei care nu au depus raportările pentru aceste perioade în termen)

soft_A

  Prevederi legale de completare a formularului S1001
Listele
operatorilor care depun formularul
Ghid de depunere a raportării S1001
Schema XSD: S1001.XSD
Structura S1001

 *softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii