Ascultă

I. Control fiscal

Rezultate perioada ianuarie - iunie  2020*

Persoane fizice verificate 61
Venituri suplimentare nedeclarate (lei) 50.702.718
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 11.308.146
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 50 de inspectori; acţiuni aflate în planul de activitate la sfârşitul lunii iunie: 298 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie - 2019*

Persoane fizice verificate 237
Venituri suplimentare nedeclarate (lei) 236.923.888
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 59.618.780
Sesizări penale 20
Valoare prejudicii (lei) 24.951.826
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 65 de inspectori; acţiuni aflate în planul de activitate la sfârşitul Iunii decembrie: 348 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi 1 acţiune de inspecţie fiscală parţială.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2018*

Persoane fizice verificate 184
Venituri suplimentare nedeclarate 336.307.772
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 87.119.489
Sesizări penale 26
Valoare prejudicii (lei) 39.083.648
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 70 de inspectori; acţiuni în curs de desfăşurare la finalul lunii decembrie 284 acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale.

II. Conformare voluntara

Începând din anul 2012, de două ori pe an, direcţia transmite persoanelor din segmentul PFAM notificări privind declararea veniturilor din străinătate (depunerea declaraţiei unice), atât înaintea termenului de declarare, cât şi ulterior analizei declaraţiilor primite. Prin aceste notificări, contribuabilii sunt înştiinţaţi cu privire la obligaţiile fiscale care le revin în cazul obţinerii de venituri din afara ţării, modalitatea de declarare şi sancţiunile aplicabile în cazul nedeclarării şi sunt invitaţi să contacteze telefonic sau în scris direcţia în cazul în care consideră necesară obţinerea de informaţii suplimentare şi îndrumare. Modelul notificării transmise în luna iulie 2018 poate fi consultat aici .

Urmare acestor campanii am reuşit creşterea semnificativă a conformării pe această categorie de venit, rezultatele fiind următoarele (pentru veniturile declarate pentru anul 2017, cu termen de declarare 31 iulie 2018, informaţiile prezentate sunt aferente datelor prelucrate în sistem până la data de 28.02.2019, urmând a fi actualizate periodic):
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Persoane care au depus declaraţii D201 47 49 55 52 52 55
Venituri din străinătate declarate (lei) 17.753.349 110.171.771 115.828.631 101.102.156 136.090.190 336.357.774