Ascultă

I. Control fiscal

Rezultate perioada ianuarie - octombrie - 2019*

Persoane fizice verificate 196
Venituri suplimentare nedeclarate (lei) 136.721.403
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 34.364.683
Sesizări penale 19
Valoare prejudicii (lei) 23.681.840
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 63 de inspectori; acţiuni aflate în planul de activitate la sfârşitul Iunii septembrie: 386 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi 2 acţiuni de inspecţie parţială.

Rezultate perioada ianuarie - decembrie 2018*

Persoane fizice verificate 184
Venituri suplimentare nedeclarate 336.307.772
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 87.119.489
Sesizări penale 26
Valoare prejudicii (lei) 39.083.648
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 70 de inspectori; acţiuni în curs de desfăşurare la finalul lunii decembrie 284 acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale.

Rezultate   2017*

Persoane fizice verificate 166
Venituri suplimentare nedeclarate 313.444.763
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 80.877.929
Sesizări penale 46
Valoare prejudicii (lei) 42.438.524
* Activitatea de control fiscal a fost desfăşurată de 81 de inspectori; acţiuni în curs de desfăşurare la finalul lunii decembrie: 149 acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi 12 acţiuni de verificare fiscală prealabilă documentară.

Rezultate 2016*

Persoane fizice verificate 18
Venituri suplimentare nedeclarate 41.667.744
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 11.451.074
Sesizări penale 7
Valoare prejudicii (lei) 7.099.782
* În anul 2016* pe segmentul segmentul PFRF au fost efectuate în principal, verificări fiscale prealabile documentare (VFPD - etapă preliminară prevăzută de Codul de procedură fiscală) şi 294 de acţiuni - şi au fost demarate verificările situaţiei fiscale personale (VSFP) rezultate din acestea, cu un efectiv de 65 de inspectori.

Rezultate 2015*

Persoane fizice verificate 10
Venituri suplimentare nedeclarate 23.771.463
Impozit pe venit şi obligaţii fiscale accesorii suplimentare stabilite (lei) 6.241.140
Sesizări penale 3
Valoare prejudicii (lei) 3.245.522
* În anul 2015 acţiunile de control fiscal finalizate au fost realizate cu un efectiv de 12 inspectori, doar pe segmentul PFAM

II. Conformare voluntara

Începând din anul 2012, de două ori pe an, direcţia transmite persoanelor din segmentul PFAM notificări privind declararea veniturilor din străinătate (depunerea declaraţiei unice), atât înaintea termenului de declarare, cât şi ulterior analizei declaraţiilor primite. Prin aceste notificări, contribuabilii sunt înştiinţaţi cu privire la obligaţiile fiscale care le revin în cazul obţinerii de venituri din afara ţării, modalitatea de declarare şi sancţiunile aplicabile în cazul nedeclarării şi sunt invitaţi să contacteze telefonic sau în scris direcţia în cazul în care consideră necesară obţinerea de informaţii suplimentare şi îndrumare. Modelul notificării transmise în luna iulie 2018 poate fi consultat aici .

Urmare acestor campanii am reuşit creşterea semnificativă a conformării pe această categorie de venit, rezultatele fiind următoarele (pentru veniturile declarate pentru anul 2017, cu termen de declarare 31 iulie 2018, informaţiile prezentate sunt aferente datelor prelucrate în sistem până la data de 28.02.2019, urmând a fi actualizate periodic):
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Persoane care au depus declaraţii D201 47 49 55 52 52 55
Venituri din străinătate declarate (lei) 17.753.349 110.171.771 115.828.631 101.102.156 136.090.190 336.357.774