Ascultă
  • Hotărārea Guvernului nr. 566/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată īn Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie 2011
  • Hotărārea Guvernului nr. 565/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată īn Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie 2011
  • Hotărārea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată īn Monitorul Oficial nr. 407 din 9 iunie 2011
  • Hotărārea Guvernului nr.248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate,  publicată īn Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie  2011
  • Hotărārea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,  publicată īn Monitorul Oficial nr. 150 din 1 martie  2011
  • Hotărārea Guvernului nr. 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", precum şi privind răspunderea īn gestionarea informaţiilor din declaraţie,  publicată īn Monitorul Oficial nr. 123 din 17 februarie 2011
  • Hotărārea Guvernului nr. 45/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 686/2008, publicată īn Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2011