Trasabilitate produse din TUTUN
Ascultă
 • Italia va implementa, începând cu 01 ianuarie 2022, procedura de derogare prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/574 privind standardele tehnice pentru stabilirea și funcționarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun - publicat în data de 21.12.2021
 • Informare privind implementarea sistemului național de trasabilitate 31.10.2019 - publicat în data de 29.10.2019
 • România aplică temporar Decizia (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID. - publicat în data de 15.05.2019
 • Informare privind implementarea sistemului de trasabilitate a produselor din tutun - publicat în data de 08.05.2019
 • Hotărârea de Guvern nr.1020/2018, publicată în data de 15 ianuarie 2019 prin care a fost desemnată Compania Națională “Imprimeria Națională” S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, emitent de ID în România, precum și codul de identificare al acesteia în conformitate cu standardele ISO/IEC 15459-2:2015): LECNI - publicat în data de 28.03.2019
 • Manualul părților interesate privind Sisteme de trasabilitate și elemente de securitate pentru produsele din tutun în UE - publicat în data de 28.03.2019
 • Stakeholder manual - în limba engleză - publicat în data de 28.03.2019
 • Formularul Declarația de independență juridică și financiară pentru furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite - publicat în data de 28.03.2019
 • Anti-tampering devices Declation form în limba engleză - publicat în data de 28.03.2019
 • Comisia Europeană- informaţii actualizate şi legislaţia privind sistemul de trasabilitate și elemente de securitate pentru produsele din tutun Link-ul  - publicat în data de 28.03.2019
 • Intrebări și răspunsuri - publicat în data de 28.03.2019

LEGISLAȚIE în limba română

 • ORDIN nr. 2137/02.08.2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun - publicat în data de 29.10.2019
 • ORDIN nr. 2138/02.08.2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun - publicat în data de 29.10.2019
 • ORDIN nr.MEc_ANAF_1053_2237_2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun - publicat în data de 29.10.2019
 • ORDIN nr. 2.328 din 13 iunie 2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun - publicat în data de 10.05.2019
 • DECIZIA (UE) 2019/691 A COMISIEI din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574. - publicat în data de 10.05.2019
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574  privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun - publicat în data de 28.03.2019
 • Regulamentul delegat (UE) 2018/573 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun - publicat în data de 28.03.2019
 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/576 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun - publicat în data de 28.03.2019
 • Directiva 2014/40/EU a Parlamentului European şi a Consiliului - publicat în data de 28.03.2019
 • Lege nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 - publicat în data de 28.03.2019

LEGISLAȚIE în limba engleză

 • Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 of 15 December 2017 on technical standards for the establishment and operation of a traceability system for tobacco products
 • Commission Delegated Regulation (EU) 2018/573 of 15 December 2017 on key elements of data storage contracts to be concluded as part of a traceability system for tobacco products
 • Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products
 • Directive 2014/40/EU of The European Parliament and of the Council
×
--